Polityka prywatności

z dnia 30 października 2019

 

DEFINICJE

 1. iSS – spółka iSofts Synergic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (iSS Sp z o.o./iSS) działająca i w oparciu o postanowienia kodeksu spółek handlowych, prowadząca działalność gospodarczą za pomocą stron internetowych pod adresami: qubarta.pl.
 2. Serwis – strona internetowa należąca do iSS i działająca pod adresem qubarta.pl.
 3. Sklep – strona internetowa należąca do iSS i działająca pod adresem qubarta.pl/sklep, umożliwiająca Użytkownikom nabywanie produktów oferowanych przez iSS

 

Z Polityką Prywatności iSS należy zapoznać się przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i Sklepu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisui Sklepu oznacza akceptacje niniejszej Polityki Prywatności.

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu i Sklepu jest iSofts Synergic Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-001), Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, wpisana do wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000706957, NIP 701-075-43-65, REGON 368599380 („Spółka”).

 

2. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w ramach funkcjonowania Serwisu i Sklepu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie RODO”)oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)(„RODO”), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi powyższe regulacje.

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane są przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z Serwisu i Sklepu w ramach oferowanych funkcjonalności. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane:

 1. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów iSS, w szczególności takich jak:
  1. zapewnienie bezpieczeństwa, rozwoju i optymalnego funkcjonowania Serwisu i Sklepu,
  2. poprawa jakości świadczonych usług,
  3. dopasowanie usług do Użytkownika,
  4. ochrona praw i dochodzenia roszczeń,
  5. działań marketingowych, w tym po uzyskaniu odrębnej zgody na kontakt telefoniczny lub mailowy.
 2. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów iSS, w szczególności: rozwój działalności i marketing;
 3. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO).

2. Dodatkowo, podstawą prawną przetwarzania danych jest:

a. zgoda Użytkownika na:

I. marketing telefoniczny,

II. otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

b. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na iSS (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO).

c. konieczność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów iSS, w szczególności: rozwój działalności i marketing (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO),

d. konieczność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów iSS (w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa, rozwoju i optymalnego funkcjonowania Serwisu i Sklepu, poprawa jakości świadczonych usług, lepsze dopasowanie usług do Użytkownika, ochrona praw i dochodzenie roszczeń, marketing) (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).

 

5. Odbiorcy danych osobowych

Spółka może udostępnić dane osobowe następującym odbiorcom:

1. wybranym podwykonawcom świadczącym usługi pomocnicze, jak:

a. usługi księgowe,

b. usługi prawne,

c. usługi kurierskie i pocztowe,

d. usługi informatyczne, itp.;

2. podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na mocy przepisów prawa.

 

6. Przetwarzane dane

1. Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi i tylko od decyzji Użytkownika zależy czy, kiedy i w jakim zakresie iSS gromadzić będzie ich dane. Gromadzenie danych może wynikać z funkcjonowania:

a. plików „cookies”i technologii kontrolujących ruch,

lub

b. rejestracji Użytkownika i korzystania z konta Użytkownika w Sklepie.

2. W ramach Sklepu przetwarzane są następujące dane:

a. imię inazwisko,

b. adres zamieszkania,

c. adres dostawy,

d. adres e-mail,

e. numer telefonu,

f. hasło i login (dane dostępowe).

3. Dane Użytkownika Sklepu są gromadzone w zakresie przeprowadzanych przez niego transakcji.

 

7. Prawa przysługujące Użytkownikowi

1. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych,

b. sprostowania tych danych,

c. usunięcia danych,

d. ograniczenia przetwarzania i ich przeniesienia,

e. wniesienia skargi do organu nadzoru.

2. W zakresie, w jakim przetwarzanie oparte jest o realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów iSS lub odbiorców tych danych, użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.

 

8. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane będą przetwarzane przez okres, w którym Użytkownik korzysta z Serwisu. Dodatkowo, dane będą przechowywane przez okres, w którym są rozstrzygane ewentualne roszczenia lub takie roszczenia mogłyby powstać, a nie uległy przedawnieniu.

 

9. Konieczność przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i tym samym korzystania z Serwisu.

 

10. Własność intelektualna

1. Treści oraz inne dobra niematerialne opublikowane w Sklepie i Serwisie są chronione przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 6 czerwca 2019 roku Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ) oraz innych ustaw kształtujących ochronę praw własności intelektualnej.

2. Użytkownik Sklepu i Serwisu ma prawo do pobrania, drukowania materiałów i treści udostępnionych poprzez Serwis, pod warunkiem korzystania z nich w zakresie własnego użytku osobistego.

3. Rozpowszechnianie materiałów pochodzących zeSklepu i Serwisu bez uzyskania odrębnej zgody QUBARTAjest niedopuszczalne.

 

11. Zmiany i publikacje

Aktualna wersja Polityki Prywatności jest publikowana na stronie www.qubarta.pl.

 

12. Kontakt

1. Pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub zasad korzystania z serwisu należy kierować na adres hello@qubarta.pl.

2. Sprawy związane z ochroną danych osobowych należy kierować pod adres e-mail: iod@qubarta.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl